ALGEMENE VOORWAARDEN TAALCURSUSSEN

1. Inschrijving en betaling

1.1 Aanmelden geschiedt via e-mail, via het online contactformulier of via een intakegesprek.

1.2 Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van de inschrijving. Als de cursus vol is, wordt u desgewenst op de wachtlijst geplaatst.

1.3 Voor aanvang van de cursus ontvangt u een laatste bericht waarin wordt bevestigd of de cursus al dan niet doorgaat. Als de cursus doorgaat, ontvangt u ook het studieprogramma met alle cursusinformatie.
Voor privélessen is er geen vast lesprogramma omdat de cursussen op maat worden gemaakt en dus voor elke cursist anders zijn.

1.4 Bij onvoldoende inschrijvingen, Corso Italiano behoudt zich het recht om de cursussen te annuleren.

1.5 U schrijft zich in voor één gehele cursus. Wilt u daarna doorgaan met de lessen, dan dient u zich opnieuw in te schrijven voor een volgende cursus.
Voor privélessen kan een afwijkende duur en prijs gelden, die vooraf schriftelijk met de cursist zijn overeengekomen.

1.6 Cursussen/enkel- of duolessen dienen vooraf of bij ontvangst van de factuur te worden betaald.

2. Kosten en BTW

2.1 De actuele prijzen van zowel individuele als groepslessen staan vermeld op de website van Corso Italiano en worden ook meegedeeld in de bevestigingsmail van de inschrijving.

2.2 De prijzen zijn exclusief BTW. Is het taalonderwijs geen beroepsopleiding? Dan is het als algemeen vormend onderwijs vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt voor elke taal. Voorbeelden van vrijgesteld taalonderwijs zijn:

  • taalcursussen met een hobbymatig karakter.
  • taalcursussen voor het verkrijgen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer.
  • lessen basistaalvaardigheid met als doel dat cursisten beter kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om taalonderwijs voor on- of laaggeletterden, inburgeringscursussen en cursussen voor naturalisatie.

3. Lesduur en werkwijze

3.1 Elke les, individueel of klassikaal, duurt minimaal een uur (meestal langer) en kan zowel op locatie op het adres van Corso Italiano in Enkhuizen als online (bij voorkeur via Skype) plaatsvinden.

3.2 Voor lessen op locatie bij Corso Italiano in Enkhuizen, dienen cursisten zich op tijd op het adres en op het vooraf afgesproken tijdstip voor de cursus te melden.

3.3 Voor online lessen belt de cursist de docent via Skype (of via een andere app) op het vooraf afgesproken tijdstip om de les te beginnen.

4. Betaling, annulering en afwezigheid bij privélessen

4.1 Privé- en duolessen dienen vooraf te zijn betaald in een lespakket van minimaal 05 lessen. Na afloop hiervan kan de cursist een nieuw lespakket inplannen.

4.2 Wanneer de cursist verhinderd is en dit tijdig laat weten, bestaat de mogelijkheid om incidenteel de lestijd te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip, op voorbehoud van beschikbaarheid van de docent.

4.3 Wanneer de cursist minder dan 24 uur van tevoren de les annuleert wordt het lesgeld wél in rekening gebracht.

5. Annulering en afwezigheid bij groepscursussen

5.1 Wanneer de cursist tussentijds besluit te stoppen met de cursus of de cursus voortijdig annuleert is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.

5.2 Afwezigheid door de cursist geeft geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

5.3 De docent kan, om persoonlijke redenen, de cursussen of losse lessen annuleren of verplaatsen, met terugbetaling van alle ontvangen betalingen. Uiteraard worden de cursisten, in deze uitzonderlijke gevallen, tijdig geïnformeerd en worden, indien mogelijk, afspraken gemaakt om de cursussen of lessen op een ander tijdstip/periode voort te zetten.

6. Studieresultaat en garantie

6.1 Corso Italiano werkt met toewijding en passie om ervoor te zorgen dat haar cursisten de best mogelijke opleiding krijgen om de Italiaanse taal te leren en/of te verbeteren. De resultaten zijn echter afhankelijk van de inzet, discipline en leermethode van de cursisten zelf.

6.2 De taalschool is niet verantwoordelijk voor de studieresultaten van de cursisten en biedt dan ook geen garantie voor het behalen van de studieresultaten. Corso Italiano is ook niet is niet aansprakelijk voor tegenvallende studieresultaten.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Taalschool Corso Italiano is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de activiteiten die de docent organiseert.