CURSUSSEN

Corso Italiano verzorgt cursussen Italiaans voor beginners/half-gevorderden (niveau A1-A2), gevorderden (niveau B1-B2) en vergevorderden (niveau C1-C2) in kleine groepen (min. 2 max 6 cursisten) en/of individueel.

ITALIAANS 1 – voor beginners (niveau A1)
Deze taalcursus is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in Italië en de taal willen leren verstaan, spreken en lezen op een basis niveau. Het  is ook bijzonder geschikt voor mensen die hun talenkennis willen opfrissen.
Een informele en ontspannen benadering speelt de hoofdrol, zodat alle studenten zich vrij kunnen voelen om het Italiaans te spreken en met de taal te experimenteren.
Je leert zich niet alleen voor te stellen aan anderen, je leert ook drankjes en eten te bestellen, boodschappen te doen, naar de weg te vragen en over het heden en verleden te vertellen. Verscheidene alledaagse situaties zullen aan bod komen.
Het kunnen spreken en verstaan vormt het doel. De kennis van de basisgrammatica is het middel.
De lessen duren ongeveer 1 uur per keer.

ITALIAANS 2 – voor half-gevorderden (niveau A2)
Je kent en beetje Italiaans en wilt verder leren. In deze cursus wordt de studie van de grammatica verder voortgezet en wordt ook meer aandacht besteed aan conversatie, schrijven en lezen om de basiskennis uit te breiden.
Er wordt gesproken en gelezen over allerlei onderwerpen zoals gewoontes, eten, weer, muziek, Italiaanse cultuur en de Italiaanse samenleving.
Het doel van deze cursus is om een behoorlijke luister- en spreekvaardigheid aan te leren, waarmee de cursisten in Italië letterlijk ‘uit de voeten’ kunnen.
De lessen duren ongeveer 1 uur per keer.

ITALIAANS 3 – voor gevorderden (niveau B1-B2)
Veel mensen vinden Italiaans de mooiste taal van de wereld en het wordt vaak gezien als de taal van de Opera, kunst, ontwerp, architectuur, koken en de liefde.
Deze cursus is speciaal bedoeld voor wie de taal al kent en zich verder in de Italiaanse taal een cultuur wilt verdiepen. Middels interessant lesmateriaal over culturele, actuele en sociale onderwerpen zullen we samen deze prachtige taal dieper beleven. Hierbij ligt de nadruk op uitspraak, het uitbreiden van de woordenschat en het verder ontwikkelen van werkwoordtijden. Complexer grammaticale zinnen worden behandeld zodat de gevorderde cursist zich beter zal kunnen uitdrukken.
De lessen duren ongeveer 1 uur per keer.

ITALIAANS 4 – voor vergevorderden (niveau C1-C2)
De cursus Italiaans voor vergevorderden is bedoeld voor mensen die al een zeer goede kennis van het Italiaans hebben en die de taal verder willen ontwikkelen. De startniveau van deze cursus is B2 (ERK) en brengt de cursisten op weg naar niveau C1-C2. Naast de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken is er veel aandacht voor uitbreiding van de woordenschat. Cursisten maken kennis met de finesses van de taal niet alleen aan de hand van een lesmethode, maar ook door veel te oefenen in de praktijk met opdrachten bij sketches, liedjes en columns, om het geheel te verluchtigen.
De lessen duren ongeveer 1 uur per keer.

Corso Italiano werkt met het Europees Refentiekader (ERK) of Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), waarvan de taalniveaus van alle Europese talen door de Raad van Europa zijn vastgesteld. Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven en beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.
Het ERK onderscheidt zes niveaus:

  • A1 en A2: basisgebruikers
  • B1 en B2: gevorderde gebruikers
  • C1 en C2: vergevorderde gebruikers

Hieronder een overzicht van de verschillende taalniveaus die je bij Corso Italiano kunt halen:

CORSO ITALIANOERK
Italiaans 1A1
Italiaans 2A2
Italiaans 3B1-B2
Italiaans 4C1-C2
Conversatie op alle niveausA1-C2