VERTALEN & TOLKEN

Als freelance tolk/vertaalster Italiaans-Nederlands-Engels verzorg ik sinds 2004 vertalingen vanuit het Italiaans, mijn moedertaal, naar het Nederlands of Engels en andersom. Mijn opleiding en een bijna 20 jaar opgedane ervaring, met zowel juridische, financiële als commerciële en technische teksten/gesprekken, maken van mij een professionele en betrouwbare vertaler en tolk.

VERTALEN
Ik verzorg niet-beëdigde vertalingen van en naar het Italiaans en Nederlands of Engels op een deskundige en professionele manier op de volgende vakgebieden:

  • Juridisch (b.v. notariële akten en transacties, algemene voorwaarden, huwelijkse voorwaarden, geboorte-en trouwakten, statuten, testamenten, volmachten, etc.);
  • Financieel (b.v. jaarrekeningen, verzekeringspolissen, kwartaal- en halfjaarberichten, pensioenregelingen en fiscale rapporten, etc.);
  • Commercieel (b.v. websites, brochures, speeches, brieven, advertenties, presentaties, nieuwsbrieven, persberichten, product specificaties, trainingsmaterialen, etc.)
  • Technisch (b.v. Kwaliteit en ISO certificeringen).

TOLKEN
Wilt u communiceren met een Italiaanse klant, leverancier of zakenpartner, liefst in het Italiaans? Dan kunt u mij inhuren als consecutief tolk. Ik bied tolkdiensten aan (in het Italiaans-Nederlands-Engels en andersom), op locatie maar ook via de telefoon, tijdens zakelijke bijeenkomsten, op beurzen of bij een notaris. Ik kan u ook ondersteunen als u een zakelijke relatie wilt opbouwen met een Italiaanse tegenpartij, om het eerste contact te leggen en/of een goede samenwerking tot stand te brengen. Door mijn kennis van de eigenaardigheden van zowel de Italiaanse als de Nederlandse markt en cultuur, kan ik u ook bijstaan bij het voeren van contractonderhandelingen of het bepalen van verkoop- of marketingstrategieën.
Het uurtarief is mede afhankelijk van de gelegenheid waarvoor ik als tolk word vereist.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de tarieven voor vertalen en/of tolken van het Nederlands of Engels naar het Italiaans en andersom? Neem contact met mij op en vraag een vrijblijvende offerte aan.