TARIEVEN

Overzicht van de tarieven die Corso Italiano hanteert voor de verschillende diensten:

LESSEN (klassikaal en privé) / TAALTRAININGEN INDIVIDUEEL

 • CONVERSATIE (min 1 – max 6 personen). Taalniveau A2 t/m C2: € 40,- p.p. 1 uur les
 • GROEPSCURSUS  ITALIAANS (min 3 – max 6 personen). Italiaans 1-2-3-4:  € 456,- p.p. voor 12 lessen van 1 uur
 • PRIVÉLES ITALIAANS (min 1 en max 2 personen). Voor alle lessen geldt een prijs per les van € 40,- p.p., voor 1 uur les (€ 37,50 p.p. bij 2 personen)
 • INDIVIDUELE ZAKELIJK TAALTRAINING ITALIAANS
  Zakelijk taaltraining voor managers en professionals volledig op maat, doelgericht en praktijkgericht. De prijs is van € 50,- euro voor 1 uur taaltraining

  Alle cursusprijzen zijn exclusief boeken en 21% BTW*

  Opmerking: de  prijzen voor privéles gelden uitsluitend voor particuliere afnemers en er is slechts een beperkte beschikbaarheid.
  Voor Italiaans Zakelijk gelden andere tarieven, neem hiervoor contact met mij op.

VERTALINGEN en TOLKEN
Corso Italiano hanteert de Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW:

 • Voor standaard schriftelijk vertaalwerk, wordt over het algemeen een minimumtarief per opdracht plus het woordtarief gehanteerd.
  Bij de telling van het aantal woorden wordt telkens het hoogste aantal (brontaal of doeltaal) gehanteerd.
  Tarieven vertalen (NIET beëdigd) van of naar het Italiaans / Nederlands en andersom: starttarief € 40,- + € 0,25 per woord.
  Tarieven vertalen (NIET beëdigd) van of naar het Italiaans / Engels / Nederlands en andersom: starttarief € 40,- + € 0,20 per woord.
  Voor gespecialiseerd te vertalen thematische teksten/documenten (economisch, juridisch, financieel, technisch, commercieel, etc.) en voor werk dat speciale documentatie vereist, kan een hoger tarief in rekening worden gebracht. De hierboven genoemde tarieven zijn daardoor indicatief.
 • Tolkwerkzaamheden worden, tenzij anders overeengekomen, tegen uurtarief berekent. Reistijden worden apart, tenzij anders overeengekomen, in rekening gebracht.
  Wilt u een document of tekst laten vertalen of heeft u een tolk nodig van/naar Italiaans, Nederlands of Engels en andersom? Vraag uw vrijblijvende en gedetailleerde offerte aan via de contact pagina.

*Is het taalonderwijs geen beroepsopleiding? Dan is het als algemeen vormend onderwijs vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt voor elke taal. Voorbeelden van vrijgesteld taalonderwijs zijn:

 • taalcursussen met een hobbymatig karakter.
 • taalcursussen voor het verkrijgen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer.
 • lessen basistaalvaardigheid met als doel dat cursisten beter kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om taalonderwijs voor on- of laaggeletterden, inburgeringscursussen en cursussen voor naturalisatie.