PRIVACYVERKLARING | AVG / GDPR

Laatste wijziging 23.11.2023

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
De AVG heeft onder meer gezorgd voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties, dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.
Corso Italiano verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten, (nieuwsbrief)abonnees en bezoekers van bijeenkomsten en van onze website(s). Hieronder via onze privacyverklaring, informeren wij u over de wijze waarop wij dit doen: 

  1. Uw Privacy
  2. Ons beleid en eigenverklaring
  3. Classificatie persoonsgegevens
  4. Cookies en Privacy op internet
  5. Recht op inzage, rectificatie en vergeten te worden / vragen
  6. LET OP: als u telesales of verkoper bent
  7. Definities
  8. Belangrijke links
  9. Wijzigingen

1. Uw privacy

Corso Italiano verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk en met respect van uw privacy. Corso Italiano houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

2. Ons beleid en eigenverklaring

Corso Italiano verzamelt informatie (o.a. bezoekers website, lead, prospect en klant) en gaat hier zorgvuldig mee om.
Wij passen het verzamelen van informatie voortdurend aan waarbij we alleen die informatie verzamelen die strikt noodzakelijk is voor de beoogde doelen. Wij delen de informatie op geen enkele andere wijze met derden. Wij hanteren een inzetverplichting om dit ook af te stemmen met onze serviceproviders. Wij volgen tevens een inzetverplichting om informatie die u ons geeft voldoende te beschermen. Dit houdt onder andere in dat al onze websites zijn voorzien van versleutelde verbindingen (encrypted). Dit is het bekend groene slotje dat u vindt in de browserbalk waar u het Internetadres van de website ziet staan (links boven).

3. Classificatie persoonsgegevens

Algemeen: u geeft uw contactinformatie op basis van vertrouwen en we gaan u niet vermoeien met allerlei procedures en wetten. Informatie die u zelf heeft vrijgegeven op Internet en sociale media kan worden gebuikt om de informatie van leads, prospects en klanten te verrijken. 

Bezoekersinformatie: wij hebben veel bekende en onbekende (technische) mogelijkheden om tracking te doen. Wij maken hier echter geen gebruik van en verzamelen alleen bezoekersinformatie die globaal is, zoals welk bedrijf heeft ons bezocht. 

Lead: u maakt aan ons kenbaar dat u interesse heeft in een dienst of product. Op dat moment wordt uw informatie (die u vrijgeeft) opgeslagen in ons systeem om het verkoop- of servicetraject te ondersteunen.

Prospect: u bent een persoon en vertegenwoordigt een organisatie in een bepaalde functie. Wij slaan deze informatie op om u optimaal te kunnen ondersteunen bij uw eisen en wensen.

Klant: u bent klant en wij kunnen de historie vasthouden waarbij wij contactmomenten hebben gehad.

Corso Italiano verzamelt geen gegevens van personen onder de 18 jaar.

4. Cookies en Privacy op internet

Bij elk bezoek aan onze website(s) wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend. We gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en bestellingen te analyseren. Aan de hand van deze analyse kunnen wij de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze websites optimaliseren. Ook kunnen wij u rechtstreeks of via sociale media informeren over aanbiedingen of producten die voor u interessant zou kunnen zijn.

Om onze dienstverlening en website(s) te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze website(s) eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website, en die bijvoorbeeld gebruikt worden om uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. In ons cookiebeleid leest u meer over de manier waarop onze websites omgaan met cookies, en leggen we uit hoe u ze eventueel kunt uitschakelen. Let op: als u de cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van deze website(s) gebruikmaken.

Op de websites van Corso Italiano kunt u links naar andere websites aantreffen. Corso Italiano kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

 5. Recht op inzage, rectificatie en vergeten te worden / vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens en/of ons verwerkingsregister. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit verzoek wordt afgehandeld binnen de wettelijk gestelde termijn. Het in behandeling nemen van dit verzoek kan kosten met zich meebrengen. Deze kosten zullen de wettelijk gestelde kosten niet overschrijden.
Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Corso Italiano – Zuider Kadijk 3, 1602 CP Enkhuizen / e-mail: info@corsoitaliano.nl.

Opmerking: op dit moment zullen geen kosten in rekening worden gebracht bij het uitvoeren van dit verzoek.

6. LET OP: u belt ons in de hoedanigheid van telesales of telemarketing

Indien u contact met ons opneemt en u biedt hierbij uw diensten aan (of u heeft de intentie om uw diensten of producten aan te bieden), dan hebben wij het expliciete recht om uw gegevens te verzamelen en een beroep te doen op de AVG. Op basis hiervan kunnen wij ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Definities

Helaas moeten we een aantal definities formuleren. De belangrijkste reden hiervoor is dat de hierboven genoemde teksten te omslachtig en juridisch worden (lees = onleesbaar). Onze doelstelling is echter om alles zo eenvoudig mogelijk te houden.

Contactinformatie = Organisatie, Naam, telefoonnummer, e-mail en functie

Klant = Organisatie die bestaat uit een of meer personen die contactmomenten hebben met Corso Italiano in het kader van afgenomen of af te nemen diensten & producten. Contactmomenten en personen kunnen bij Corso Italiano worden opgeslagen in ondersteunende systemen (o.a. facturatie, accounting en CRM)

8. Belangrijke links

Voor uitgebreide informatie over privacy verwijzen we naar de informatie die de overheid verstrekt.
Privacyhttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens(link is external)
Cookieshttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwo…

9. Wijzigingen

Corso Italiano behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Corso Italiano een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

Enkhuizen, 23 november 2023